Cookies Policy

นโยบายคุกกี้ HopKard (HopKard Cookies Policy)

นโยบายคุกกี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ www.hopkard.com ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ การลบ และการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน การเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กเพื่อจัดเก็บข้อมูล โดยจะบันทึกลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น ผ่านทางเว็บบราวน์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารของท่าน

ในกรณีนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บ เพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการของเราทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน โดยการเก็บข้อมูลนี้เพื่อเป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้ คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านทั้งในก่อนหน้าและปัจจุบัน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

 

เราใช้คุกกี้อย่างไร

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งรวมถึงการให้บริการฟังก์ชันพื้นฐาน การจดจำการเข้าสู่ระบบของท่าน จดจำลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ พฤติกรรม ความชื่นชอบ และความสนใจของท่าน ซึ่งทำให้เว็บไซต์ของเราเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

ในบางกรณีเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามดำเนินการ ซึ่งอาจต้องใช้ IP Address และคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

โดยบริษัท HopKard จำกัด ใช้คุกกี้ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้:

คุกกี้ที่จำเป็น: คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อระบุสถานะการแสดงผลบนเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้วิเคราะห์/ประสิทธิภาพ (เสริม): คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อรับทราบและเก็บรวบรวมค่าสถิติและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์

คุกกี้ฟังก์ชัน (เสริม): คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อบันทึกการเข้าใช้ซ้ำและเพื่อไม่ให้การแจ้งข้อความระบบแบบ pop-up ปรากฏขึ้น

 

คุกกี้ ประเภท ระยะเวลา วัตถุประสงค์
_gat_UA-7330378-54 ประเภทคุกกี้ ระบุระยะเวลาจัดเก็บ ระบุวัตถุประสงค์ เช่น ใช้เพื่อควบคุมอัตราการร้องขอ และจำกัดการเก็บรวบรวมข้อมูลในไซต์ที่มีการจราจรข้อมูลสูง
_gat_UA-7330378-54 ประเภทคุกกี้ ระบุระยะเวลาจัดเก็บ ระบุวัตถุประสงค์ เช่น ใช้เพื่อควบคุมอัตราการร้องขอ และจำกัดการเก็บรวบรวมข้อมูลในไซต์ที่มีการจราจรข้อมูลสูง

 

 

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถลบและปฏิเสธการเก็บคุกกี้ได้ โดยศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแต่ละเว็บบราวน์เซอร์ที่ท่านใช้อยู่ เช่น

สำหรับบราวเซอร์ Chrome สามารถดูวิธีจัดการกับคุกกี้ได้ที่นี่

สำหรับบราวเซอร์ Internet Explorer สามารถดูวิธีจัดการกับคุกกี้ได้ที่นี่

สำหรับบราวเซอร์ Safari สามารถดูวิธีจัดการกับคุกกี้ได้ที่นี่

 

วิธีการจัดเก็บ

เราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านที่ได้มาจากคุกกี้ ดังนี้:

1. ลักษณะการจัดเก็บ: เราเก็บข้อมูลของท่านด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
2. สถานที่จัดเก็บ: เราเก็บไว้ในคลาวด์เซิร์ฟเวอร์กับ Amazon Web Services (AWS)
3. ระยะเวลาการจัดเก็บ: โปรดดู “เราใช้คุกกี้อย่างไร”
4. เมื่อระยะเวลาการจัดเก็บสิ้นสุดลง เราจะลบข้อมูลเหล่านี้จากเซิร์ฟเวอร์ของเรารวมถึงพื้นที่จัดเก็บแบบคลาวด์ภายในเวลา 60 วันหลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลา

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของท่าน และช่องทางการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศนี้ แจ้งไว้เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป